Installation – Boo Energi

Installation

Standardinstallation

Du behöver vara hemma den bokade tiden för att tillsammans med elektrikern gå igenom installationen och bestämma var laddboxen skall sitta, (ca 140 cm upp på väggen rekommenderas) samt hur kabeldragning bäst kan ske. Du behöver se till så att installationsplatsen är fri från bilar och annat så det blir enkelt för elektrikern att utföra sitt jobb. Elektrikern gör först en övergripande kontroll av det som är beställt och ser över att installationen kan utföras inom ramen av det som ni kommit överens om. Om något annat framkommer, som kräver extra arbete eller material så behöver du bekräfta ett eventuellt tillägg.

När installationen är klar, utför elektrikern: 

 • En märkning av anläggningen.
 • Kontroll av isolationsmätning och jordningskontroll.
 • Att laddaren fungerar med uppkoppling mot WiFi (om det finns)

När allt är klart får du en snabb systemgenomgång med manual inkl. serienummer och PIN-kod. Nu kan du koppla upp dig och styra din laddning.

Detta ingår i en standardinstallation: 

 • 60 km resa för installatör tur och retur. 
 • Laddbox Zaptec Go eller Easee 
 • Kabel 6 mmmed maxlängd 10 meter mellan laddbox och elcentral/ undercentral.
 • 2 väggenomföringar i gips eller trä.
 • Montering på vägg (ej stolpe).
 • 3 st norm/porslinssäkringar 16 amp i befintlig central.
 • Kabelskydd vid utsatthet, galvaniserad plåt upp till 1,5 meter.
 • Vi städar arbetsplatsen innan vi åker.

Elektriker

Exempel på tilläggsarbeten: 

 • Extra kabel utöver 10 meter
 • Extra kabelskydd utöver 1,5 meter
 • Uppsäkring till för 32 amp 
 • En jordfelsbrytare Typ A

Övrigt som är bra att känna till 

 • Installation av laddbox kan inte ske på enstegsputsvägg, eternitvägg eller frigolitputs.
 • Om din anläggning inte har en jordfelsbrytare måste vi sätta upp en, kostnad tillkommer.
 • Om det inte finns vägg att fästa kabeln på och om rör i mark skall läggas behöver du förbereda med markrörläggning innan installationen. För 6 mm2 kabel krävs rör med min Ø 50 mm innerdiameter i mark. Om du skall förbered rör i vägg krävs rör med min Ø 32 mm.
 • Om befintligt rör finns i mark eller vägg kan detta medföra extra tid, att dra kabel igenom befintliga rör utan dragtråd kan vara utmanande. Fördel om dragtråd finns. Extra tid kan uppstå.
 • Om befintlig el-dragning är undermålig kommer elektrikern av säkerhetsskäl inte utföra installationen.

**Skattereduktion 

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material, inklusive moms, i enlighet med Skatteverkets direktiv, Grön teknik. Resor, utrustning samt projektering är ej berättigade kostnader för skattereduktion enligt Grön teknik. För dessa kostnader tillämpas en schablon om 3% av det totala beloppet, inklusive moms. Detta medför att skattereduktion, Grön teknik kommer ges om 48,5% av det totala priset. Högst 50 000 kr i reduktion per person och år gällande Grön teknik. Om du kan ta del av avdragen eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och andra villkor som gäller för dig. Boo Energi hanterar skatteavdrag enligt Skatteverkets regler och fakturerar med gällande skatteavdrag. Om avslag hos Skatteverket erhåller Boo Energi rätten att faktura full kostnad utan skatteavdrag.