Om Boo Energi

Om Boo Energi

Genom att vara ett energibolag som både erbjuder elhandel och hanterar ett elnät har vi mycket god kunskap om energi. Vi har en nära marknad där vi verkar och det är denna lokala känsla som vi också tar med oss när vi agerar på en större marknad. Det är viktigt för oss erbjuda mycket god service och ett led i detta är att ha produkter som är av hög kvalitet och i teknisk framkant. Vi vet vikten av att finnas nära och tillgängliga för våra kunder.

Boo Energi Försäljnings AB erbjuder alltid 110% klimatpositiv el i olika prismodeller, där även laddboxar, solceller och andra smarta energitjänster ingår i utbudet. Boo Energi erbjuder konkurrenskraftiga priser med generösa avtalsvillkor, alltid helt utan dolda avgifter och med en genuint bra service. Vi är ett anrikt energibolag som gärna vill testa ny teknik med hållbara energitjänster, där innovation möter tradition.

Boo Energi ekonomisk förening underhåller och utvecklar elnätet i Saltsjö-Boo samt delar av kommunerna Värmdö och Vaxholm. Vårt nätområde har en yta på 36 km2 och ägs av våra kunder och medlemmar. Vi sätter dig som kund i fokus med kunnig personal och ett säkert och tryggt elnät.