Person- och integritetspolicy – Boo Energi

Person- och integritetspolicy

Boo Energi vill säkerställa att de personuppgifter vi samlar in om dig hanteras och lagras på ett säkert sätt enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad GDPR.

Personuppgiftsvarig för Boo Energi försäljnings AB och Boo Energi Entreprenad AB är Boo Energi ekonomisk förening, org.nr. 714000–0204, Box 103, 132 23 Saltsjö-Boo.

Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer och annan information som på något sätt kan knytas till en enskild individ. 

Hur samlar vi in dina personuppgifter? 

Vi samlar information från dig när du: 

 • Blir kund till Boo Energi
 • Loggar in på Mina sidor
 • Kontaktar vår kundtjänst
 • Registrerar dig som prenumerant för vårt nyhetsbrev
 • Vi tar också automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och de sidor som du besöker på vår webbplats.
 • Skapar ett konto i vår app

Vilka personuppgifter samlar vi?

Informationen som vi samlar in kan inkludera:

 • För- och efternamn
 • Personnummer 
 • Adress 
 • E-postadress 
 • Telefonnummer
 • I de fall du har ett ärende hos kundservice sparas information kring ärendet.

Vad använder vi dina personuppgifter till: 

Den information vi samlar in från dig används för att:

 • Kunna tillhandahålla tjänster för elleverans och entreprenad.
 • Kunna fakturera dina kostnader kopplat till de tjänster du köper av Boo Energi.
 • Behandla och återkoppla till dig angående ditt ärende hos kundservice
 • Kontakta dig via e-post eller telefon vid förändringar i avtal eller våra tjänster.
 • Kontakta dig för driftstörningar eller avbrott.
 • Kontakta dig i ärenden kopplade till din elmätare.

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig och vid behov enligt lagstadgad lagringstid.


För dig som är kund med inloggning på Mina sidor sparar vi dina uppgifter så länge du har ett aktivt konto. Efter avslutandet av ett konto lagrar vi dina uppgifter i 12 månader innan uppgifterna anonymiseras.

Efter avslutat ärende hos kundservice sparas din e-post, förnamn, efternamn och telefonnummer i högst 12 månader.
Efter aktiverad prenumeration på vårt nyhetsbrev sparas förnamn, efternamn och e-post i mottagarlistan tills det att du avslutar din prenumeration (via länk längst ner i utskicket).

Delning av dina uppgifter
Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.
Vi säljer, handlar eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Undantag gäller för betrodda parter som hjälper oss att driva vår webbplats och vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Vi kommer inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med tredje part annat än när (i) det är specifikt avtalat mellan oss och du, (ii) när det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det följer av lagstadgad skyldighet, myndighetsbeslut eller domstolsbeslut eller (iv) om vi anlitar oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till våra digitala kanaler eller Tjänsten. Dessa leverantörer kan hantera Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade via de digitala kanalerna eller Tjänsten. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med Personuppgiftspolicyn och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

Informationsskydd
Vi skyddar dina personuppgifter genom en rad olika säkerhetsåtgärder. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice) har tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information är placerade i en säker miljö.

Användning av cookies

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information. Vi använder cookies i två olika syften:

 1. Cookies förbättrar användarupplevelsen på vår webbplats genom att bland annat identifiera återkommande besökare och visa relevant information. Vår användning av dessa cookies kopplas inte till personligt identifierbar information. Du kan välja att stänga av cookies i din webbläsare och/ eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.
 2. Vi använder cookies i annonssyfte och i samarbete med tredje part, för att kunna identifiera och rikta relevanta annonser mot personer som enligt olika algoritmer är benägna att genomföra ett köp. Du kan blockera cookies från tredje part i din webbläsare.

Avsluta prenumeration av e-postutskick

Önskar du att avsluta prenumeration på vårt nyhetsbrev finns en länk längst ner i utskicket där du kan avregistrera dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära ut dina personuppgifter och den information vi har sparat om dig. Informationen kan till exempel ha sparats i samband med att du blev kund, kontakt med kundtjänst eller vid prenumeration av nyhetsbrev. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information från våra register.

Vill du begära ett registerutdrag?

Vänligen skicka in en skriftlig begäran via post och märk kuvertet med ”Registerutdrag” eller ”Begäran om att bli glömd”, tillsammans med en kopia på ditt ID-kort samt din signatur till adressen nedan. Bifoga namn, mobiltelefon samt e-postadress, så att vi kan hitta dig i vårt register. Meddela även hur du vill att vi skickar informationen till dig, t.ex. via mejl, brev eller telefon.

Boo Energi ek.för. Box 103, 132 23 Saltsjö-Boo

Blankett registerutdrag