Smart mätare och effektvakt – Boo Energi

Smart mätare och effektvakt

Att ladda bilen i ny kraftigare laddbox innebär att ditt effektuttag
kommer att öka för din fastighet. För att inte i onödan behöva säkra
upp eller se till att dina säkringar/proppar inte löser ut kan en
effektvakt (dynamisk lastbalanserare) installeras vid din elmätare. Effektvakten kommunicerar
(via WiFi) med laddboxen och ser till att när det totala effektuttaget
för din fastighet blir högt kommer laddboxen att minska sin effekt och
laddning till bilen. Laddeffekten i laddboxen justeras automatiskt efter
vad hela din fastighet har för effektuttag och huvudsäkringarnas
storlek.
Beroende på typ av mätare (ny/äldre) erbjuds olika modeller av effektvakt .
Stäm av med din installatör vad som passar med din mätare.

För att underlätta och snabbare bli erbjuden rätt lösning kan du bifoga bilder på din mätare direkt i beställningen.

Tillbaka till beställning